www.woman-rz.org

Годишни отчети за дейността на сдружението     Годишен отчет на Управителния съвет за 2021г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2020г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2019г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2017г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2016г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2012г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2011г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2010г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2009г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2008г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2007г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2006г.

     Годишен отчет на Управителния съвет за 2005г.


Крайни отчети по проекти на сдружението

     „Укрепване капацитета на Центъра за подкрепа на жени в село Стражец”

     „Добрата майка и жена: Дневен център за жени в с. Стражец”

     "Нови възможности за безработните жени в село Стражец"

     "Консултанти на ромската общност"