www.woman-rz.org

Текущи проекти
     „Последната минута…!”“ – с подкрепа на Министерство на правосъдието, 2023г.

     „Създаване на кризисен център за жертви на домашно насилие“ – с подкрепата на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC

Реализирани проекти на сдружението

     “По-добър живот за жените в неравностойно положение в село Стражец” - с подкрепа на Световния фонд за жените, САЩ, 2009 - 2010г.

     "Укрепване капацитета на Центъра за подкрепа на жени в село Стражец" - с подкрепа на Световния фонд за жените, САЩ, 2007 - 2008г.

     „Добрата майка и жена: Дневен център за жени в с. Стражец” - с подкрепа на Фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика, 2007г.

     "Нови възможности за безработните жени в село Стражец" - с подкрепа на Фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика, 2006г.

     "Консултанти на ромската общност" - част от Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, 2005-2007г.

Участие на сдружението в проекти, като партньор

     „Граждански наблюдател в Разград“ - с подкрепа на Фондация „Америка за България“, 2020 - 2022г.

     „Търся безопасна точка” - с подкрепа на Министерство на правосъдието, 2021г.

     “Едно сърце – две лица” - с подкрепа на Министерство на правосъдието, 2020г.


     „Искам някой да ме чуе - подкрепа за жертвите на домашно насилие!”, с подкрепа на Министерство на правосъдието, 2019г.

     „Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното насилие” - с подкрепа на Министерство на правосъдието, 2011г.


      “Създаване на Консултантско бюро по проблемите на насилието сред жените” - с подкрепа на Български фонд за жените, 2007г.

     “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” - с подкрепа на МРРБ и ПРООН, 2006 - 2007г.

     “Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград - гражданско участие за прозрачно правораздаване”, с подкрепа на Американска агенция за международно развитие и Инициатива за укрепване на съдебната система в България, 2005 - 2006г.